Navigacija

Novosti

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_novembar

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u apsolventskom novembarskom ispitnom roku, održaće se u ponedjeljak, 11.11.2019. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!

Realizovana 1. radionica na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorije (AF BG)

Realizovana 1. radionica na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorije (AF BG)

AktuelnostiArhitekturaRadionice i izložbe

U sklopu nastavnog procesa i realizacije nastave, prema konceptu 'združenog kurikuluma', na studijskom programu drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam, u okviru izbornih studio projekata Zeleni prostori grada i pejzaža (AGGF BL) i Arhitektura teritorij...

SK-važno saopštenje!!!

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Zbog smrti profesora Radenkovića, mole se svi studenti kioji su položili završni deo ispita 18-10-19 i 23-10-19 kojima nije upisana ocena u zapisnik da se prijave za popravni oktobarski rok, takođe treba da se prijave i svi oni koji polažu pismeni deo ispita ako nemaju prijavu. U slučaju problema obratiti se Šefu studentske službe.