Navigacija

Novosti

Odbrana elaborata iz predmeta K1, K2, KP, SiUPK, MMK, GI1, GI2, GIS, VGP i računski dio iz K1 i KP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MAMultimedijalna kartografija / MA

Računski dio ispita iz predmeta Kartogarafija 1 i Kartografske projekcije je 23.02.2018. godine od 09:00. Odbrana elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Sastavljanje i umnožavanje planova i karata od 10:00.  O...

Termin odbrane elaborata iz K1, K2, KP, SiUPK, MMK, GI1, GI2, GIS, VGP, GISuHP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, Vizuelizacija geoprostornih podat...

Termin odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, K1, K2, KP, SiUPK i MMK

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MAMultimedijalna kartografija / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Sastavljanje i umnožavanje planova i karata i Multimedijalna kartografija je 23.8.2017. godine od 10 časova. Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinfor...

Termin odbrane elaborata

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MAMultimedijalna kartografija / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Sastavljanje i umnožavanje planova i karata i Multimedijalna kartografija je 30.06.2017. godine od 10:00. Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformat...