Navigacija

Odbrana elaborata iz predmeta K1, K2, KP, SiUPK, MMK, GI1, GI2, GIS, VGP i računski dio iz K1 i KP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MAMultimedijalna kartografija / MA

Računski dio ispita iz predmeta Kartogarafija 1 i Kartografske projekcije je 23.02.2018. godine od 09:00.

Odbrana elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Sastavljanje i umnožavanje planova i karata od 10:00. 

Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Geoinformacioni sistemi je od 12:00.