Navigacija

Termin odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, K1, K2, KP, SiUPK i MMK

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MAMultimedijalna kartografija / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Sastavljanje i umnožavanje planova i karata i Multimedijalna kartografija je 23.8.2017. godine od 10 časova.

Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka je 23.8.2017. godine od 11 časova.