Navigacija

Računski dio ispita i odbrana eleborata iz Kartografije 1 i 2

Oglasna pločaGeodezijaKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2

Računski dio ispita iz predmeta Kartografija 1 će se održati 18.06.2018. u 12:00 h u kabinetu K5. Odbrana eleborata iz Kartografije 1 i 2 je u srijedu 20.06.2018. od 12 h.