Navigacija

K1 - rezultati jun 1

Oglasna pločaGeodezijaKartografija 1 - K1

 

Ime i prezime broj bodova
Nikola Pekić 09/16 0
Zoran Babić 40/14 8,5
Miloš Aćimović 12/16 6

Računski dio ispita su položili studenti koji imaju 11 i više bodova.

Uvid u radove je u četvrtak 21.06.2018. od 12h.