Navigacija

Termin odbrane elaborata iz K1, K2, KP, SiUPK, MMK, GI1, GI2, GIS, VGP, GISuHP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, Vizuelizacija geoprostornih podataka i Gis u hidrotehničkoj praksi je 8.9.2017. godine od 08:00.