Navigacija

Novosti

Odbrana elaborata i pismeni dio ispita iz predmeta GI1, GI2, GIS, GISHP, VGP, KP i Primjena GIS u saobraćaju za januarsko - februarski rok termin 2

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, održaće se 26.2.2021. godine od 10:30-12h. Odbrana elaborata iz predmeta Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, održaće se 26...

Termin pismenog dijela ispita iz predmeta GI1, GI2, KP, GISHP, Primjena GIS u saobraćaju i VGP za januarsko - februarski rok termin 2

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Kartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2, održaće se 26.2.2021. godine od 12 časova. Teorijski dio ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka, GIS u hidrotehničkoj praksi, Primjena GIS u saobraćaju održać...

TM2_Rezultati završnog ispita

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit održan 15.2 2021. zadovoljio je Matej Lukajić.

Završni ispit obaviće se po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

 

Red.br

Ime i prezime

Br. indeksa

I kolok.

18.12.2019.

II  Kolok.

5.2.2021.

Ukupno

pismeni

Prisustvo

Zadaci za samostalni rad

 

Lukajić Matej

13/18

0,4/2      

8/10             8

1/2               10

18

4

2+2