Navigacija

Uputstvo za UPIS na I ciklus studija šk. 2023/2024

AktuelnostiNovosti i obavještenjaUPIS 2023/2024

UPUTSTVO ZA UPIS  PRIMLJENIH  KADIDATA  PRVOG CIKLUSA

NA STUDIJSKE PROGRAME  ARHITEKTURA, GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJA

ZA UPIS JE  POTREBNO

•          LJEKARSKO  UVJERENJE, (koje će pored opšteg zdravstvenog stanja  sadržavati i nalaz  psihologa)

Kandidat koji se nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje izdato od strane registrovane zdravstvene ustanove (kandidati ljekarsko uvjerenje mogu dobiti u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka /IV paviljon Studentskog centra u Studentskom gradu, Kampus Univerziteta u Banjoj Luci/, broj telefona: 051/301-324, radnim danima 08.00 – 16.00 časova), koje će, pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, uključivati i nalaz psihologa.

•          DVIJE  SLIKE,  (5cm  x  6cm)

•          UPISNI  MATERIJAL I  INDEKS   (uplata 20 KM)

•          UPLATITI TROŠKOVE SEMESTRA (uplata 42 KM)

•          UPLATITI  ŠKOLARINU ZA SAMOFINANSIRANJE ( 2000 KM - ili prvu ratu 1000 KM )

           ili  UPLATITI  ŠKOLARINU ZA STRANE DRŽAVLJANE ( 2000 KM - ili prvu ratu 1000 KM )

•         Popuniti upisni list i zalijepiti sliku, popuniti DVA Prijavna lista, Popuniti prijavni semestralni list, Popuniti indeks i uplatiti:

Za kandidate  koji se  ne  upišu u predviđenom roku smatramo da su odustali od  upisa. 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone Studentske službe 051 462 545 i 051 462 616 . 

KONTAKT informacije

 

UPISNI MATERIJAL - 20,00 KM  

Račun bro 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikredit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

ili račun broj 571-010-00002781-63 BPŠ banka

Svrha doznake – upisni materijal

Primalac - Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci       

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002;     Budžetska  organizacija  1250003

poziv na broj 0000000333

 

UPIS SEMESTRA 42,00 KM 

Račun bro 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikredit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

ili račun broj 571-010-00002781-63 BPŠ  banka

Svrha doznake – upis semestra

Primalac - Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002;     Budžetska  organizacija  1250003

poziv na broj 0000000333

 

SAMOFINANSIRANJE  -  2000,00 KM (1000.00 KM h 2 ili 500.00 KM h 4) 

Račun bro 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikredit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

ili račun broj 571-010-00002781-63 BPŠ banka

Svrha doznake – Školarina (ili prva rata školarine)

Primalac - Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002; budžtska organizacija 1250003

Poziv na broj 0000000222

(Školarina za samofinsiranje na godišnjem nivou iznosi 2000.00 KM. Student može školarinu uplatiti u 2 rate)

 

IZDAVANJE UVJERENJA I DIPLOME - 100,00 KM  

Račun bro 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikredit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

ili račun broj 571-010-00002781-63 BPŠ banka

Svrha doznake – izdavanje uvjerenja i diplome

Primalac - Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci       

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002;     Budžetska  organizacija  1250003

poziv na broj 0000000000

 

IZLAZAK NA ISPIT - šifra i naziv predmeta   20,00 KM 

Račun bro 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikredit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

ili račun broj 571-010-00002781-63 BPŠ banka

Svrha doznake – Izlazak na ispit - šifra i naziv predmeta

Primalac - Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002;     Budžetska  organizacija  1250003

poziv na broj 0000000333

 

 STRANI DRŽAVLJANIN  - 2000,00 KM (1000.00 KM h 2 ili 500.00 KM h 4)

Račun bro 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikredit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

ili račun broj 571-010-00002781-63 BPŠ banka

Svrha doznake – Školarina (ili prva rata školarine)

Primalac - Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002; budžtska organizacija 1250003

poziv na broj 0000000222

(Školarina za strane državljane na godišnjem nivou iznosi 2000.00 KM. Student može školarinu uplatiti u 2 rate)