Navigacija

Engleski jezik usmeni dio ispita i upis ocjena, januar, 2019.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2Engleski jezik u arhitekturi 3 - EUA3Strani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4Strani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6Strani jezik (Engleski jezik) 7 - SJ7Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8Engleski jezik u arhitekturi 4 - EUA4

Usmeni dio ispita će se održati u ponedeljak u terminima prema studijskim programima: 

 

SP Arhitektura i Građevinarstvo u ponedeljak, 11.02.2019. u 14.00 u kampusu, kabinet br 7. 

SP Geodezija u ponedeljak, 11.02.2019. u 15.00 u kampusu, kabinet br 7.