Navigacija

Novosti

Pismeni dio ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, GISHP, KP i SiUPK

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrane elaborata i teorijski dijelovi ispita odražće se 09.09.2021. godine u sledećim terminima: Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, odražaće se od 8:30. Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 2, odražaće se od 8:30....

Termin pismenog dijela ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, KP, GIS. GISHP, Primjena GIS u saobraćaju i VGP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrane elaborata i teorijski dijelovi ispita odražće se 23.08.2021. godine u sledećim terminima: Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, odražaće se od 8:30. Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 2, odražaće se od 8:30....