Navigacija

Rezultati računkskog dijela ispita iz KP i teorijskog dijela ispita iz GI1, GI2 i VGP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Kartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Rezultati računskog dijela ispita iz predmeta Kartografske projekcije, održanog 22.09.2021. godine su:

  1. Arsenije Vujasinović, 10/10 - 12 (pet)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1, održanog 22.09.2021. godine su:

  1. Aleksandar Tešić, 07/18 - 6 (sedam)
  2. Dijana Račić, 19/17 - 4 (pet)
  3. Ramajana Radosavac, 05/18 - 3,5 (pet)
  4. Boban Golubović, 11/19 - 2,5 (pet) 

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 2, održanog 22.09.2021. godine su:

  1. Lazar Đajić, 39/12 - 6,5 (sedam)
  2. Aleksa Glamočić, 21/14 - 6 (sedam)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka, održanog 22.09.2021. godine su:

  1. Jovana Kerić, 09MGEO/20 - 6,5 (sedam)