Navigacija

Ispiti kod M. Malinovića

Oglasna pločaArhitekturaIstorija arhitekture i naselja 1 - IAN1Istorija arhitekture i naselja 3 - IAN3Istorija arhitekture i naselja 4 - IAN4Arhitektura i umjetnost Starog vijeka - OA19AUSV Arhitektura i umjetnost Novog vijeka - OA19AUNVArhitektura i umjetnost Savremenog doba - OA19AUSD

Ispiti u oktoobarskom 2. terminu će se održati sa početkom u 8 časova u K2 - promjena u odnosu na zakazani termin u 9 časova.

Odnosi se na IAN1, 3, 4 i AU Starog, Novog vijeka i Savremenog doba.