Navigacija

AP_6, AP_7 i AP_10_septembarski drugi i oktobarski rok

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 10 - AP10Arhitektonsko projektovanje 6 - AP6Arhitektonsko projektovanje 7 - AP7

U prilogu zapisnici sa prethodnih rokova.

Ocijenjeni rad koleginice Mikanović Slađane za AP 6 nije unešen, jer koleginica nije prijavla ispit kroz sistem.

Vidimo se.