Navigacija

Nastavni plan i program 2019

Prvi ciklus akademskih studija GEODEZIJA

Osnovne akademske studije , 240 ECTS