Navigacija

Treća godina

SEMESTAR 5
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1. IU Istorija umjetnosti 4 O 2 1
2. UP1 Urbanističko projektovanje 1 4 O 1 2
3. RISN Razvoj i sociologija naselja 2 O 1 1
4. GUG Geodezija u graditeljstvu 3 O 1 1
5. PIGE Prostorna i graditeljska ekonomika 2 O 1 1
6. AP6 Arhitektonsko projektovanje 6 (zgrade za rad i trgovinu) 4 O 1 2
7. AP8 Arhitektonsko projektovanje 8 (zgrade za parkiranje vozila-garaže) 3 O 1 2
8. EUA Estetika u arhitekturi 2 O 1 0
9. BK Betonske konstrukcije 3 O 1 2
10. I2 Instalacije 2 3 O 1 2
Ukupno 30   11 14
25
Obavezne vještine
  - O 0 2
EUA1 Engleski jezik u arhitekturi 1 - O 0 2

 

SEMESTAR 6
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
11. ZGN Zaštita graditeljskog nasleđa 3 O 1 1
12. UP1 Urbanističko projektovanje 2 5 O 1 3
13. AUP1 Arhitektura unutrašnjih prostora 1 4 O 1 2
14. AP7 Arhitektonsko projektovanje 7 (zgrade za turizam) 5 O 1 3
15. AP9 Arhitektonsko projektovanje 9 (zgrade za industriju) 4 O 1 2
16. MDK Metalne i drvene konstrukcije 5 O 1 4
17. OIR Organizacija i izvođenje radova 4 O 2 2
Ukupno 30   8 17
25
Obavezne vještine
EUA2 Engleski jezik u arhitekturi 2 - O 0 2

Odštampajte