Навигација

Трећа година

СЕМЕСТАР 5
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1. ИУ Историја умјетности 4 О 2 1
2. УП1 Урбанистичко пројектовање 1 4 О 1 2
3. РИСН Развој и социологија насеља 2 О 1 1
4. ГУГ Геодезија у градитељству 3 О 1 1
5. ПИГЕ Просторна и градитељска економика 2 О 1 1
6. АП6 Архитектонско пројектовање 6 (зграде за рад и трговину) 4 О 1 2
7. АП8 Архитектонско пројектовање 8 (зграде за паркирање возила-гараже) 3 О 1 2
8. ЕУА Естетика у архитектури 2 О 1 0
9. БК Бетонске конструкције 3 О 1 2
10. И2 Инсталације 2 3 О 1 2
Укупно 30   11 14
25
Обавезне вјештине
  - О 0 2
ЕУА1 Енглески језик у архитектури 1 - О 0 2

 

СЕМЕСТАР 6
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
11. ЗГН Заштита градитељског наслеђа 3 О 1 1
12. УП1 Урбанистичко пројектовање 2 5 О 1 3
13. АУП1 Архитектура унутрашњих простора 1 4 О 1 2
14. АП7 Архитектонско пројектовање 7 (зграде за туризам) 5 О 1 3
15. АП9 Архитектонско пројектовање 9 (зграде за индустрију) 4 О 1 2
16. МДК Металне и дрвене конструкције 5 О 1 4
17. ОИР Организација и извођење радова 4 О 2 2
Укупно 30   8 17
25
Обавезне вјештине
ЕУА2 Енглески језик у архитектури 2 - О 0 2

Одштампајте