Навигација

Четврта година

СЕМЕСТАР 7
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1. АП10 Архитектонско пројектовање 10 5 О 1 3
2. АУП2 Архитектура унутрашњих простора 2 5 О 1 4
3. АП11 Архитектонско пројектовање 11 5 О 1 3
4. АП12 Архитектонско пројектовање 12 5 О 1 3
5. АП13 Архитектонско пројектовање 13 5 О 1 3
6. РГН Ревитализација градитељског насљеђа 5 О 1 3
Укупно 30   6 19
25

 

СЕМЕСТАР 8
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
7.   Архитектонско пројектовање-изборни програм 5 О 1 3
8.   Архитектонско инжењерство-изборни програм 5 О 1 3
9.   Урбанизам-изборни програм 5 О 1 4
10. АПР Архитектонска пракса 6 О 1 4
11. ЗРАД ЗАВРШНИ РАД 9 О 2 5
Укупно 30   6 19
25

Одштампајте