Навигација

Прва година

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1. ИАН1 Историја архитектуре и насеља 1 3 О 1 1
2. АП1 Архитектонско пројектовање 1 5 О 1 3
3. ЛФ Ликовна форма 3 О 1 2
4. АГ Архитектонска графика 3 О 1 2
5. ОУ1 Основе урбанизма 1 3 О 1 2
6. АК1 Архитектонске конструкције 1 5 О 2 2
7. МАТА Материјали у архитектури 4 О 2 1
8. МУА1 Математика у архитектури 1 4 О 1 2
Укупно 30   10 15
25
Обавезне вјештине
 РУА Рачунари у архитектури 1 - О 1 2

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
9. ИАН2 Историја архитектуре и насеља 2 3 О 1 1
10. АП2 Архитектонско пројектовање 2 5 О 1 3
11. ВИМ1 Визуелизација и моделовање 1 4 О 2 2
12. ЛО Ликовно обликовање 4 О 1 2
13. ОУ1 Основе урбанизма 2 5 О 1 3
14. АК2 Архитектонске конструкције 2 5 О 2 2
15. МУА2 Математика у архитектури 2 4 О 2 2
Укупно 30   10 15
25
Обавезне вјештине
РУА2 Рачунари у архитектури 2 - О 1 2

Одштампајте