Navigacija

Prva godina

SEMESTAR 1
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1. IAN1 Istorija arhitekture i naselja 1 3 O 1 1
2. AP1 Arhitektonsko projektovanje 1 5 O 1 3
3. LF Likovna forma 3 O 1 2
4. AG Arhitektonska grafika 3 O 1 2
5. OU1 Osnove urbanizma 1 3 O 1 2
6. AK1 Arhitektonske konstrukcije 1 5 O 2 2
7. MATA Materijali u arhitekturi 4 O 2 1
8. MUA1 Matematika u arhitekturi 1 4 O 1 2
Ukupno 30   10 15
25
Obavezne vještine
 RUA Računari u arhitekturi 1 - O 1 2

 

SEMESTAR 2
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
9. IAN2 Istorija arhitekture i naselja 2 3 O 1 1
10. AP2 Arhitektonsko projektovanje 2 5 O 1 3
11. VIM1 Vizuelizacija i modelovanje 1 4 O 2 2
12. LO Likovno oblikovanje 4 O 1 2
13. OU1 Osnove urbanizma 2 5 O 1 3
14. AK2 Arhitektonske konstrukcije 2 5 O 2 2
15. MUA2 Matematika u arhitekturi 2 4 O 2 2
Ukupno 30   10 15
25
Obavezne vještine
RUA2 Računari u arhitekturi 2 - O 1 2

Odštampajte