Navigacija

Novosti

OM1-10-02-17 završni ispit

GrađevinarstvoOtpornost materijala 1 - OM1

Završni ispit iz OM1-10-02-17 položili su: 1-Narić Stefan      14/15      9(devet) 2-Macura Dragan    28/13     8(osam) 3-Vuković Biljana  15/14     8(osam) 4-Zolak Lazar           21/15    7(sedam) 5-Ćeranić Mladen  20/15   7(sedam) S...