Navigacija

Novosti

AP45

Oglasna pločaArhitektura

Za sljedeći čas vas molimo da konačno stignete nacrtati i da donesete sve što smo vam zadali ranije.(vidi prethodnu obavjest) Obavezno donijeti kataloge stanova, ko nije. Od 8-12, radiće se vrtić. Očekujemo da svi donesete maketu vrtića, fotke, (3 fo...

AP45

Oglasna pločaArhitektura

Konsultacije ponedeljak 13-15/kampus.     Dragi studenti, Za sljedeći čas: Analiza još jednog primjera vrtića sa jasno naznačenim  javnim, polujavnim. zajedničkim, privatnim i ličnim zonama/nivoima. Dovršiti kolokvijume. Ući u 1:500 i dati os...

AP_7_predaja dijela grafičkog rada G1

Arhitektura

Dragi studenti, samo podsjetnik da u PONEDJELJAK 4.4.2016. u 12:00 u kabinetu 7 predajete dio grafičkog rada G1. Obavezni prilozi iz zadatka su: - Maketa sklopa u kontekstu  1 :500 - DIJAGRAMI – programski, funkcionalni, prostorni - tipsk...

UK predaja zadatka

Oglasna pločaArhitektura

Dragi studneti, na vaš zahtjev odgađamo predaju Prostorno-programskog koncepta za ponedjeljak, 04.04.2016.godine. Rad ćete predati na početku predavanja. Srećan rad! Napomena: ponesite materijal za rad na vježbama i makete koje imate!

UK konsultacije

Oglasna pločaArhitektura

Dragi studenti, konsultacije će biti u četvrtak, 31.03.2016.godine, od 12:00 do 14:00 u kabinetu 6 na staroj lokaciji (iznad Pravnog fakulteta). Srećan rad!

AP_7_obavještenje za srijedu

Oglasna pločaArhitektura

Dragi studenti, u srijedu imamo redovno vježbe i predavanja u terminu prema rasporedu. S obzirom da se broj studenta stalno mijenja za odlazak u Hašane, ne možemo da u srijedu putujemo, a i neophodne su vam konsultacije!!! OBAVEZNO NAPRAVITE MAK...

AP45

Oglasna pločaArhitektura

Molimo vas da pristupite folderu AP4 Oris i da izaberete još jedan primjer i analizirate ga. Arhitektonsku analizu primjera ste radili prošle godine, i znate kako izgleda.