Navigacija

Novosti

AUP 1, preporuka 01

Oglasna pločaArhitektura

Film "Mon Oncle" (1958) Žaka Tatija (Jacques Tati) možete preuzeti ovdje. Tekst "Hulotova promenada" Idisa Turata (http://www.idisturato.com/2013/12/22/hulotova-promenada/).

AP45

Oglasna pločaArhitektura

Termin predaje grafičkih radova je u terminu ispita AP4 , 23. 06.2016. Obavezni prilozi su naznačeni u zadatku. Zajedničke priloge koji se tiču urbanizma ne trebaju da se crtaju dva puta. Oni kojima su oba programa u okviru iste prostorne stru...

AP12

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 12 - AP12

Termin za predaju seminarskog rada Tekstualno obrazloženje projekta sa umanjenim grafičkim prilozima je u terminu ispita AP12. Molim sve koji nisu predali da donesu štampani primjerak u Kabinet 7 u 11 časova. U prilogu lista AP12_2014_2016_ZBIRNA-TABE...