Navigacija

Novosti

Geodezija u graditeljstvu

Oglasna pločaArhitektura

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 17.06. 2016. godine: 1. Aleksandar Šepa 09/13       62 boda, 2. Nataša Stojančević 51/12     72 boda i 3. Božidar Cumbo 61/11      42 boda.