Navigacija

Konkurs za novčane nagrade nastavnicima i saradnicima

UNIBLAktuelnostiNovosti i obavještenjaKonkursi

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, na 26. sjednici održanoj 29. avgusta 2023. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom, obrazovnom radu i umjetničkom stvaralaštvu za 2022. godinu, a ukupan fond za nagrade iznosi 121.000 KM.

Kako se navodi, Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj, obrazovnoj djelatnosti i umjetničkom stvaralaštvu, u 2022. godini, i to:

1) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu,

 2) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta,

3) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta, i

4) za dodjelu novčane nagrade jednom nastavniku ili saradniku za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2022. godini, a na prijedlog Umjetničko-naučno-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Plan je da se nastavnici i saradnici koji su autori naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu nagrade ukupnim fondom do 100.000 KM, dok je fond za nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta do 15.000 KM. Nastavnici i saradnici koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta biće nagrađeni ukupnim novčanim fondom do 5.000 KM. Fond nagrade za nastavnika i saradnika za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2022. godini, a na prijedlog Umjetničko-naučno-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, iznosi 1.000 KM.

 Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Univerziteta (www.unibl.org), gdje se nalaze i sve dodatne informacije o ovom konkursu.

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka. Kada je riječ o nagradi za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou, prijave se šalju putem pošte na adresu: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, odnosno Umjetničko-naučno-nastavno vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci za dodjelu novčane nagrade za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2022. godini. Nakon što izvrši bodovanje i rangiranje kandidata, Komisija, odnosno Umjetničko-naučno-nastavno vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, dostaviće Upravnom odboru Univerziteta pisano mišljenje sa obrazloženjem na dalje odlučivanje.

Konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima

 

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12691/large_UNIBL-LOGO.jpg