Navigacija

OA19MOM - rezultati pismenog dijela ispita održanog 30.09.2022

Oglasna pločaArhitekturaMehanika i otpornost materijala - OA19MOM

Pismeni dio ispita iz predmeta OA19MOM održan (30.09.2022) položili su:

Marijana Makarić: 78%-KOL.2

Mihajlo Kerkez: 73%

 

Završni dio ispita će se održati u petak (07.10.2022) u 12 časova na AGGF-u.