Navigacija

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata SP Arhitektura i urbanizam na Univerzitetu u Veneciji u ljetnom semestru 2022/23. godine

Međunarodni projektiAktuelnostiArhitekturaNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStudentska mobilnost

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, odnosno studijskog programa drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam na univerzitetu u Veneciji (Università Iuav di Venezia).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

1. Kopiju pasoša

2. CV u Europass formatu

3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)

4. Prepis ocjena na engleskom jeziku

5. Motivaciono pismo

6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

 

Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

 

PRIJAVA

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se koordinatoru za akademsku  razmjenu studenata i osoblja Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta doc. dr Dubravku Aleksiću.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti koordinatoru za akademsku razmjenu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta elektronskom poštom na e-adresu: dubravko.aleksic@aggf.unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 11. novembar 2022. godine u 16 časova.

 

POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.

 Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.

EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

 

DETALJI

Institucija prijema: Univerzitet u Veneciji (Università Iuav di Venezia)

Država: Italija

Broj dostupnih stipendija: tri (3) stipendije za razmjenu na drugom ciklusu studija Arhitektura i urbanizam

Trajanje razmjene: četiri i po (4,5) mjeseca

Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u ljetnjem semestru 2022/23. akademske godine.

Ko se može prijaviti: studenti drugog ciklusa studijskog programa Arhitektura i Urbanizam na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Iznos stipendije:

  • Stipendija u iznosu od 4 250,00 evra za 5 mjeseci (za troškove života)
  • Putni troškovi do iznosa od 180,00 evra
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 

LINKOVI

O univerzitetu: http://www.iuav.it/INTERNATIO/

Studije drugog ciklusa arhitekture i katalog predmeta: http://www.iuav.it/Didattica1/lauree/MAGISTRALI/MASTER-DEG/

Vodič za studente: http://www.iuav.it/studenti/MOBILITY/INCOMING-S/how-to-app/welcome-guide_2020.pdf

Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.