Navigacija

FZ_Rezultati pismenog dijela ispita (I termin)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Fizika zgrade (07) i Fizika zgrade (19) dati su u priloženom dokumentu. Uvid u radove: ponedeljak u 10:00 h, iznad Pravnog fakulteta.