Navigacija

Stari i Novi vijek - ispit obavještenje

Oglasna pločaArhitekturaIstorija arhitekture i naselja 1 - IAN1Istorija arhitekture i naselja 3 - IAN3Arhitektura i umjetnost Starog vijeka - OA19AUSV Arhitektura i umjetnost Novog vijeka - OA19AUNV

Ispiti iz predmeta: Arhitektura i umjetnost Starog vijeka, Arhitektura i umjetnost Novog vijeka, Istorija arhitekture i naselja 1 i Istorija arhitekture i naselja 3 će se održati u ponedjeljak 04.07.2022. sa početkom u 8:00 u K2.