Navigacija

Otvoren poziv za razmjene unutar CEEPUS mreža za akademsku 2022/23. godinu

Međunarodni projektiAktuelnostiArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStudentska mobilnost

U okviru Centralno-evropskog programa razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III) otvoren je poziv za prijave studenata i akademskog osoblja za razmjene.

Rok za prijave za zimski semestar akademske 2022/2023. godine je 15. juni 2022. godine, a za ljetni semestar 30. oktobar 2022. godine, uz napomenu da je prijave moguće podnijeti i nakon navedenih rokova, ali isključivo uz prethodne konsultacije sa lokalnim i državnim koordinatorima.

Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža (Ready for Mobility i Umbrella) za kratkoročne (Short Term Student) ili semestralne (Student) razmjene, a kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem onlajn sistema: www.ceepus.info

Nakon registracije profila, koju je aplikant dužan obaviti lično, potrebno je popuniti onlajn prijavu, te dobiti saglasnost lokalnog koordintora na matičnoj instituciji, a zatim od državnog CEEPUS koordinatora, nakon čega se prijava šalje u zemlju domaćina radi finalne evaluacije.

Stipendije odobrava nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u akademskoj 2022/2023 učestvuje u dvije CEEPUS mreže, a više informacija o svakoj od mreža i uslovima raspisa poziva možete naći u nastavku.

BG-0022-18-2223

BG-UACEG-Sofia / Teaching and Learning Civil Engineering in European Context

Kontakt osoba / koordinator ispred AGGF-a: Žarko Grujić, viši asistent

kontakt: zarko.grujic@aggf.unibl.org

Opis programa i partnerske zemlje možete pronaći na sledećem linku https://www.ceepus.info/nw/0022-2223

 

CZ-1602-02-2223

ABCD Network = Architecture, Built Environment, City Planning, and Design Network

Kontakt osoba / koordinator ispred AGGF-a: doc. dr Igor Kuvač

Kontakt: igor.kuvac@aggf.unibl.org

Opis programa i partnerske zemlje možete pronaći na sledećem linku

https://www.ceepus.info/nw/1602-2223

 

Pravo prijave imaju studenti i nastavnici AGGF-a

Period realizacije razmjene: zimski ili ljetnji semestar 2022/2023

Visina stipendije: više informacija moguće pronaći na veb stranici CEEPUS www.ceepus.info, tačnije klikom na zastavu zemlje na dnu stranice

Putni troškovi: pokriva CEEPUS jednokratno u vidu participacije nakon povratka sa razmjene

 

 

Za dodatne informacije vezane za aplikaciju za mobilnost možete kontaktirati nadležne kontakt osobe za svaku od mreža ili se obratiti CEEPUS koordinator-u AGGF-a, doc. dr Tijana Vujičić na kontakt mejl tijana.vujicic@aggf.unibl.org

 

Prijem, selekcija i obrada aplikacija mobilnosti je u nadležnosti CEEPUS kancelarije u BiH. Dalja obavještenja vezana za statusu aplikacija za mobilnost pratiti na ličnim CEEPUS nalozima.

KAKO APLICIRATI ZA CEEPUS PROGRAM RAZMJENA?

Proces apliciranja za razmjene odvija se putem jedinstvenog ‘on-line’ sistema, tj. nakon registracije na internet stranici https://www.ceepus.info

Moguće je kreirati više aplikacija za različite destinacije, ali se periodi odobrenih tj. prihvaćenih aplikacija ne smiju podudarati.

Uputstvo za podnošenje aplikacije možete preuzeti ovdje.

FINANSIRANJE

Unutar CEEPUS programa i među državama članicama CEEPUS-a ne postoji transfer finansijskih sredstava. Interna valuta Programa je ‘mjesečna stipendija’, a svaka država domaćin obezbjeđuje sredstva za isplatu stipendija dolazećim profesorima i studentima. Trošak participacije za putne troškove učesnika, u skladu sa mogućnostima, snosi matična zemlja.

Iznosi mjesečnih stipendija koje države obezbjeđuju su različiti, ali iznos stipendije mora biti dovoljan za plaćanje osnovnih troškova života u državi domaćinu (stanovanje, ishrana, gradski prevoz i eventualno zdravstveno osiguranje).

Učesnici u CEEPUS razmjeni oslobođeni su plaćanja školarina u zemljama domaćina.