Navigacija

TM1, MOM, SK - Rezultati završnog dijela ispita održanog 22.2. - Konačne ocjene

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoMehanika i otpornost materijala - MOMStatika konstrukcija - SKTehnička mehanika 1 - TM1

Završni ispit iz predmeta Tehnička mehanika (Građevinarstvo) nije položio niko.

Završni ispit iz predmeta Statika konstrukcija (Arhitektura) položila je:

student

br. ind.

Konačna ocjena

Sučić Katarina

55/19

6(šest)

Završni ispit iz predmeta Mehanika i otpornost materijala (Arhitektura) nije položio niko.