Navigacija

SPARH_EUA1, 2_rezultati kolokvijuma i ispita_ januar i februar_2022.

Oglasna pločaArhitekturaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2

EUA1 

Ispit

Nina Zebić 21/40 

Slađana Dabić 6/20 

Maja Zelić 33,5/40 

Kolokvijumi

Andrea Jeremić 14,5/20 

Luka Gajić 17,5/20 

Edvin Mahmutović 10,5/20 

Katarina Sučić 16,5/20 

Tamara Ćubrilo 19/20 

Nemanja Popović 12,5/20 

 

EUA2

Slađana Dabić 2/20

Nina Zebić 11/40 

Sandra Sućur 25/40 

 Stari program 

Branislav Đukelić 43/55 (nema usmenog, položio ispit) 

 

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak 21.02.2022. Termin i lokacija će niti objavljeni naknadno.