Navigacija

STARI VIJEK - ispit

Oglasna pločaArhitekturaArhitektura i umjetnost Starog vijeka - OA19AUSV

Studenti koji treba da polažu USMENI dio ispita (preostalo od OKT 1) dolaze u sljedećim terminima:

1. Istorija umjetnosti, kabinet 7, plava zgrada Rektorat - Akademija umjetnosti u ponedjeljak, 04.10. u 8:00

63/20 Arsić (Slavoljub) Tamara
40/20 Bašić (Slobodan) Jovan
17/20 Đurić (Željko) Goran
20/20 Kopranović (Radenko) Dragoljub
37/20 Ljubojević (Zoran) Marija
02/20 Popović (Aleksandar) Ana
12/20 Preradović (Miodrag) Saša
33/20 Rudić (Radivoj) Stefan
14/20 Stanivuković (Aleksandar) Ana

2. Istorija arhitekture, AGGF kampus, utorak 5.10. u 8:00 - uz uslov položene Istorije umjetnosti

63/20 Arsić (Slavoljub) Tamara
40/20 Bašić (Slobodan) Jovan
17/20 Đurić (Željko) Goran
37/20 Ljubojević (Zoran) Marija