Navigacija

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata Arhitekture

Međunarodni projektiAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStipendijeStudentska mobilnost

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Arhitektonskom fakultetu Tehničkom univerzitetu Brno (Brno University of Technology) u toku ljetnog semestra akademske 2021/22. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

1.    Kopiju pasoša
2.    CV u Europass formatu
3.    Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4.    Portfolio
5.    Prepis ocjena na engleskom jeziku
6.    Motivaciono pismo
7.    Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.
Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

PRIJAVA:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija Studijskog programa Arhitektura i studetni drugog ciklusa studija Studijskog programa Arhitektura i urbanizam.
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti koordinatoru za akademsku razmjenu studenata i osoblja AGGF-a, doc. dr Dubravku Aleksiću na e-adresu: dubravko.aleksic@aggf.unibl.org.
Rok za dostavljanje dokumentacije je 01. novembar 2021. godine u 12 časova.

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.
Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

DETALJI

Institucija prijema: Arhitektonski fakultet, Tehnički univerzitet Brno
Država: Češka Republika
Broj dostupnih stipendija: jedna (1)
Trajanje razmjene: četiri i po (4,5) mjeseca
Period realizacije razmjene: ljetni semestar akademske 2021/22. godine
Iznos stipendije:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),
  • Putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni stipendijom.

LINKOVI

●    o Fakultetu: http://www.fa.vutbr.cz/default.aspx?lang=en
● katalog dostupnih predmeta na engleskom jeziku: https://www.vutbr.cz/en/study-options/degree-studies-en/study-programmes, https://www.vutbr.cz/en/students/programmes?data[fid]=6&data[jv]=en 
●    informacije o vizi, osiguranju i smještaju: http://www.kam.vutbr.cz/english/