Navigacija

Održana radionica o saradnji poslovnog i akademskog sektora i Kopernikus info dan u okviru Erasmis+ GEOBIZ projekta

Međunarodna saradnjaMeđunarodni projektiAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFRadionice i izložbe

Na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 10. septembra 2021. godine održana je zajednička Radionica o saradnji poslovnog i akademskog sektora u podsticanju primjene savremenih geoinformacionih tehnologija u obrazovanju i preduzetništvu i Kopernicus info dana.

Radionica je organizovana u okviru Erasmus+ projekta “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics - GEOBIZ” (Broj: 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP). Osnovni cilj projekta je osnaživanje kapaciteta akademskih institucija da odgovore na potrebe rastuće geoinformacione industrije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Moldaviji i Crnoj Gori. Koordinator projekta na Univrzitetu u Banjoj Luci je viši asistent Mladen Amović.

Kopernikus info dan organizovan je sa ciljem promocije Kopernikus programa za osmatranje Zemlje i Kopernikus akademske mreže. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet je predstavnik Bosne i Hercegovine u navedenoj mreži koja ima za cilj da považe istraživačke i akademske institucije sa državnim ustanovama, poslovnim sektorom, privatnim i neprofitnim organizacijama kako bi se olakšala istrživanja, razvoj obrazovnog materijala i omogućila efikasnija primjena Kopernikus podataka i servisa. Kontakt osoba ispred Univerziteta u Banjoj Luci je doc. dr Gordana Jakovljević.

Na radionici su učestvovali predstavnici: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija, Poljoprivrednog fakulteta Univrziteta u Banjoj Luci, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivred i šumarstva, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Geodetskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu,  Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Grada Bijeljina i GeoNove d.o.o. 


 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__3_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__5_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__6_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__7_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__4_.jpg