Навигација

Одржана радионица о сарадњи пословног и академског сектора и Коперникус инфо дан у оквиру Ерасмис+ GEOBIZ пројекта

Међународна сарадњаМеђународни пројектиАктуелностиНовости и обавјештењаСавез Студената АГГФРадионице и изложбе

На Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци, 10. септембра 2021. године одржана је заједничка Радионица о сарадњи пословног и академског сектора у подстицању примјене савремених геоинформационих технологија у образовању и предузетништву и Коперницус инфо дана.

Радионица је организована у оквиру Erasmus+ пројекта “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics - GEOBIZ” (Број: 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP). Oсновни циљ пројекта је оснаживање капацитета академских институција да одговоре на потребе растуће геоинформационе индустрије у Албанији, Босни и Херцеговини, Косову, Молдавији и Црној Гори. Координатор пројекта на Униврзитету у Бањој Луци је виши асистент Младен Амовић.

Коперникус инфо дан организован је са циљем промоције Коперникус програма за осматрање Земље и Коперникус академске мреже. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет је представник Босне и Херцеговине у наведеној мрежи која има за циљ да поваже истраживачке и академске институције са државним установама, пословним сектором, приватним и непрофитним организацијама како би се олакшала истрживања, развој образовног материјала и омогућила ефикаснија примјена Коперникус података и сервиса. Контакт особа испред Универзитета у Бањој Луци је доц. др Гордана Јаковљевић.

На радионици су учествовали представници: Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, Центра за предузетништво и трансфер технологија, Пољопривредног факултета Униврзитета у Бањој Луци, Министарства пољопривреде, водопривред и шумарства, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Геодетског факултета Универзитета у Загребу,  Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Грађевинског факултета Универзитета у Сарајеву, Града Бијељина и ГеоНове д.о.о. 


 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__3_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__5_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__6_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__7_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11016/Kopernikus_AGGF__4_.jpg