Navigacija

Izložba radova studenata četvrte godine studijskog programa Arhitektura

Oglasna pločaAktuelnostiArhitekturaNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFRadionice i izložbe

Dnevni centar Mozaik prijateljstva i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Pozivaju Vas na Izložbu radova studenata četvrte godine studijskog programa Arhitektura koja će se održati 
u četvrtak 8.jula 2021. u 19.00 časova ispred Mozaika prijateljstva u ul. Cara Lazara br.20

Ovogodišnji semestralni zadatak studenata četvrte godine Arhitekture na predmetu Arhitektonsko projektovanje u realnom kontekstu ispitivao je temu socijalnog stanovanja u najširem smislu.  Semestralni zadatak je realizovan u saradnji i za potrebe udruženja ,,Mozaik prijateljstva'' koje vodi javnu kuhinju Obrok ljubavi a kroz koju trenutno prolazi preko 1300 lica u potrebi. Veliki broj tih lica su osobe treće životne dobi o čijim potrebama nema ko da brine. Studenti su tokom ljetnjeg semestra radili na zadataku koji je podrazumijevao osmišljavanje kompleksa za smještaj starih i socijalno ugroženih lica na lokaciji u mjestu Kadinjani. Izložba prikazuje odgovore studenata na temu anketno/ idejnog zadatka za definisanje prostorno-programskog okvira za smještaj i zbrinjavanje najugroženijih korisnika usluga Udruženja ,,Mozaik prijateljstva'' čime bi se pokrenula tema trajnijeg i stabilnijeg rješenja njihovog stambenog zbrinjavanja i zdravstvene njege koju zaslužuju.


Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
SP Arhitektura
Arhitektonsko projektovanje u realnom kontekstu
Mentori: dr Saša Čvoro, dr Malina Čvoro i Slobodan Peulić