Navigacija

Termini polaganja usmenih ispita i gradiva iz elementarnih funkcija_junsko-julski rok 2021

Oglasna pločaArhitekturaMatematika u arhitekturi 1 - MUA1Matematika u arhitekturi 2 - MUA2

Termini za usmeni dio ispita:
SRIJEDA  30.6.2021. u 10 časova
SRIJEDA 7.7.2021. u 10 časova
PONEDELJAK 12.7.2021. u 10 časova

Termini za polaganje elementarnih funkcija:
PETAK  18.6.2021. U 10 časova
PETAK  2.7.2021. U 10 časova

Iznad Pravnog fakulteta.