Navigacija

SPARH_EUA_4- 2021_rezulati ispita

Oglasna pločaArhitekturaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2Engleski jezik u arhitekturi 3 - EUA3Engleski jezik u arhitekturi 4 - EUA4

Engleski jezik 1

Nataša Ajkić 23/40

Blanka Doveden 30/40 

 

Engleski jezik 2 

Nataša Ajkić 26/40 

BlankaDoveden 29/40 

Slaven Vasić 9/40 

 

Engleski jezik 3 

Bodan Bužanin 53/100 

Engleski jezik 4 

Bogdan Bužanin  14/1000 

 

Usmeni ispit za Engleski jezik 1 i 2 jeu ponedeljak 24.05.2021. u 17.00 na Pravnom Ffakultetu.