Navigacija

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata

UNIBLAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStudentska mobilnost

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na sljedećim univerzitetma:


-    Politehnički institut u Beži 
-    Univerzitet u Bolonji
-    Univerzitet u Granadi
-    Helenski mediteranski univerzitet na Kritu 
-    Masarikov univerzitet u Brnu
-    Univerzitet u Rejkjaviku
-    Univerzitet Santijago de Kompostela
-    Univerzitet Sv. Kirilo i Metodije u Velikom Trnovu
-    Univerzitet Ka Foskari u Veneciji
-    Univerzitet u Kadizu
-    Varšavski univerzitet životnih nauka
-    Univerzitet u Beogradu

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja -  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi - Uputstvo za prijavu razmjene studenata. 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org 
 
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 26.03.2021. godine.

NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene koje će se realizovati u zimskom semestru akademske 2021/22. godine uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10557/erasmus_AGGF_1.jpg