Navigacija

Engleski jezik_SPARH_rezultati pismenog ispita_februar, 2021.

Oglasna pločaArhitekturaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2

Engleski jezik u arhitekturi 1 

Anastasija Šarenac 31/40 

Sandra Šućur 21/40 

Slaven Vasić 16/40 (nije položio)

Nikolina Cvijović 19/40 (uslovno položila)

Nemanja Petković 16.5/40 (nije položio) 

Engleski jeik u arhitekturi 2 

Jelena Mikanović 10/40 (nije položila)

Usmeni i upis ocjena će se održati u petak 19.03.2021. u 11.00 u kampusu, kabinet br.7.