Navigacija

AP 7_prvo predavanje

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 7 - AP7

Dragi studenti,

svi koji će slušati predmet neka se pridruže na učionici.

Kod predmeta je: itq4cvo

Za predavanja ćemo uvijek koristiti mit link sa učionice:
https://meet.google.com/lookup/c6xwmi47tg

Čujemo/vidimo se sutra :)