Navigacija

Odabrana seminarskih radova

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Računari u arhitekturi 2 - RUA2Informatika 1 - INF1Informatika 2 - INF2Informatika za geodete 2 - IFG2Informatika za geodete 1 - IFG1

Odbrana seminarskih radova održaće se u ponedjeljak, 25.01.2021. godine u 14:00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Studenti koji planiraju braniti seminarski rad u navedenom terminu isti su obavezni predati najkasnije do 20.01.2021. godine.