Navigacija

EUA_Engleski jezik_rezultati pismenog ispita_oktobar 2, 2020.

Oglasna pločaArhitekturaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2

EUA1 

Stefana Marčetić 30.5/40 

Nataša Ajkić 15/40 (nije položila)

Anđela Stojčić 34.5/40 

EUA2 

Stefana Marčetić 25/40 

Nataša Ajkić 13/40  (nije položila)

Anćela Stojčić 25.5/40 

Boris Polovina 32/40 

 

Usmeni ispit će biti u petak 20.11. O tačnom terminu i lokaciji ćete biti obaviješteni u narednoj sedmici.