Navigacija

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na AGGF-u u trećem upisnom roku

AktuelnostiNovosti i obavještenjaUNIBLUPIS 2020/2021

Univerzitet u Banjoj Luci organizuje upis nove generacije studenata, u akademskoj 2020/2021. godini. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet na svoja tri studijska programa Arhitektura, Građevinarstvo i Geodezija u četverogodišnjem prvom ciklusu studija obrazuje diplomirane inženjere arhitekture, diplomirane inženjere građevinarstva i diplomirane inženjere geodezije. AGGF takođe organizuje drugi ciklus studija za sticanje zvanja mastera na sva tri studijska programa u trajanju od jedne godine. Nastavni programi su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom, prepoznatljivi su i priznati na evropskom obrazovnom prostoru i omogućavaju mobilnost studenata tokom studiranja.

Sve potrebne informacije o prijemnom ispitu, uslovima prijema kandidata, upisa i studiranja na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci, kao i primjere zadataka sa rješenjima mogu se pronaći u Informatoru za školsku 2020/2021 godinu..

U nastavku je kalendar aktivnosti u vezi sa upisom.

Treći upisni rok:

  • Prijavljivanje kandidata počinje 28.09.2020. godine, a završava 30.09.2020. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan)
  • Polaganje prijemnog ispita obaviće se 01.10.2020. godine sa početkom u 9.00 časova.
  • Objavljivanje rezultata konkursa je 02.10.2020. godine do 14.00 časova.
  • Upis primljenih kandidata obaviće se  05.10.2020. godine

Obrazac prijave za upis na prvi ciklus studija , instrukcije za plaćanje za tehničke usluge i polaganje prijemnog ispita možete preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta ili ovdje u prilogu.

Kandidati trebaju u Studentsku službu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjen obrazac prijave za prvi ciklus studija;
  2. Original diplomu o završenoj srednjoj školi;
  3. Originalna svjedočanstva od prvog do četvrtog razreda srednje škole;
  4. Izvod i Matične knjige rođenih;
  5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
  6. Priznanicu o uplati troškova prijave na konkurs.

Sve dodatne informacije možete naći na veb sajtu AGGF-a www.aggf.unibl.org ili na telefon +387 (0) 51 462 545 i +387 (0) 51 462 543


Ljekarsko uvjerenje

Kandidati ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom upisa.

Ljekarska uvjerenja se izdaju u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci,

ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka (IV paviljon Studenstkog centra u Studentskom gradu, Kampus Univerziteta u Banjoj Luci), broj telefona: 051/301-324.

 

Dobro došli na AGGF.
Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.123-6/20 od 30.01.2020. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku