Навигација

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години на АГГФ-у у трећем уписном року

АктуелностиНовости и обавјештењаУНИБЛУПИС 2020/2021

Универзитет у Бањој Луци организује упис нове генерације студената, у академској 2020/2021. години. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет на своја три студијска програма Архитектура, Грађевинарство и Геодезија у четверогодишњем првом циклусу студија образује дипломиране инжењере архитектуре, дипломиране инжењере грађевинарства и дипломиране инжењере геодезије. АГГФ такође организује други циклус студија за стицање звања мастера на сва три студијска програма у трајању од једне године. Наставни програми су усклађени са Болоњском декларацијом, препознатљиви су и признати на европском образовном простору и омогућавају мобилност студената током студирања.

Све потребне информације о пријемном испиту, условима пријема кандидата, уписа и студирања на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Универзитета у Бањој Луци, као и примјере задатака са рјешењима могу се пронаћи у Информатору за школску 2020/2021 годину..

У наставку је календар активности у вези са уписом.

Трећи уписни рок:

  • Пријављивање кандидата почиње 28.09.2020. године, а завршава 30.09.2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан)
  • Полагање пријемног испита обавиће се 01.10.2020. године са почетком у 9.00 часова.
  • Објављивање резултата конкурса је 02.10.2020. године до 14.00 часова.
  • Упис примљених кандидата обавиће се  05.10.2020. године

Образац пријаве за упис на први циклус студија , инструкције за плаћање за техничке услуге и полагање пријемног испита можете преузети у Студентској служби Факултета или овдје у прилогу.

Кандидати требају у Студентску службу доставити сљедећу документацију:

  1. Попуњен образац пријаве за први циклус студија;
  2. Оригинал диплому о завршеној средњој школи;
  3. Оригинална свједочанства од првог до четвртог разреда средње школе;
  4. Извод и Матичне књиге рођених;
  5. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
  6. Признаницу о уплати трошкова пријаве на конкурс.

Све додатне информације можете наћи нa веб сајту АГГФ-а www.aggf.unibl.org или на телефон +387 (0) 51 462 545 и +387 (0) 51 462 543


Љекарско увјерење

Кандидати љекарско увјерење достављају приликом уписа.

Љекарска увјерења се издају у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци,

ул. Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука (IV павиљон Студенстког центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци), број телефона: 051/301-324.

 

Добро дошли на АГГФ.
На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1333/20 од 14.05.2020. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавне високошколске установе и Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.123-6/20 од 30.01.2020. године, расписује се

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години на Универзитету у Бањој Луци у трећем уписном року