Navigacija

AUP1_termin ispita

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 7 - AP7
Termin ispita iz predemta AUP1 zakazan je za petak 10 juli.
Međutim, zbog preklapanja sa terminom  AP7  ispit  će se održi u ponedeljak 13. jula u 13 časova. Ispiti iz ovog predmeta biće do daljeg online.
Genaracija koja je u proteklom semestru slušala ovaj predmet, opširnije informacije ima na mejlu.
Molimo studente ranijih generacija ako izlaze na ispit  da se jave putem mejla asistentu Milani Nedimović.