Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta: MEHANIKA TLA i FUNDIRANJE

Oglasna pločaGrađevinarstvo

Usmeni dio ispita iz predmeta: MEHANIKA TLA, FUNDIRANJE održaće se u slijedećim terminima:

- 07.10.2019. sa početkom u 12 časova;

- 16.10.2019. sa početkom u 12 časova

Ispit će se održati u prostorijama Fakulteta, na adresi "Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3"