Navigacija

STUDIO MEHANIZAM_zadatak i link sa osnovnim materijalom

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 10 - AP10Arhitektura unutrašnjih prostora 2 - AUP2

Dragi studenti,

u prilogu link na kojem možete naći semestralni zadatak, dinamiku rada na vježbama i dinamiku izlaganja.

U folderu ELEMENTI_knjižice uskoro skenirane knjižice. Imajte na umu da kada preuzimate fajlove pravite KOPIJU, kako bi i ostali mogli učiniti isto :)

Folderi su organizovani za cijeli semestar, prepoznaćete gdje kačite materijal. Kada bude vašeg materijala u folderima pravite svoj podfolder sa nazivom ELEMENTA_pa imena vas i vašeg partnera/ice :)

https://drive.google.com/open?id=1M_09hm4l54hqD3uFnG9wT6uG7ZNbrL7I

Vidimo se u utorak sa materijalom i bilježnicom!