Navigacija

Septembarski ispitni rok 1. termin - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Računari u arhitekturi 2 - RUA2Informatika 1 - INF1Informatika 2 - INF2Informatika za geodete 2 - IFG2

INFORMATIKA 1
Srijeda, 4.9.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Buljić Nenad 26/18 0 poena (4%) 0 poena (6%)

 

INFORMATIKA 2
Srijeda, 4.9.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks AutoCAD (max 7) Matlab (max 8) Java (max 9) Java GUI (max 6)
1. Đurić Novica 15/17 položen 0 poena (5%) nije položen nije položen
2. Klještan Nikola 09/18 položen položen 0 poena (7%) položen
3. Miletić Draško 33/17 položen položen 0 poena (1%) nije položen
4. Nišević Sanja 17/18 položen 4 poena (55%) nije položen nije položen
5. Škrbo Milana 25/18 položen 0 poena (45%) nije položen nije položen

 

RAČUNARI U ARHITEKTURI 1
Četvrtak, 5.9.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Mamlić Jelena 37/18 11 poena (70%) 12 poena (80%)
2. Ćetojević Milica 08/18 položen 12 poena (80%)

 

RAČUNARI U ARHITEKTURI 2
Četvrtak, 5.9.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva Seminarski
1. Lekanić Jovana 09/17 11 poena (70%) nije urađen

 

INFORMATIKA ZA GEODETE 2
Četvrtak, 5.9.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks Excel (max 7) Matlab (max 8) Java (max 9) Java GUI (max 6)
1. Kolorogić Jelena 08/18 4 poena (51%) položen nije položen nije položen
2. Lalović Jelena 15/18 4 poena (55%) položen nije položen nije položen
3. Marić Mijo 20/18 položen položen 0 poena (1%) nije položen
4. Stojanović Đurđica 12/18 4 poena (55%) položen nije položen nije položen
5. Škeljić Marko 11/18 položen 4 poena (55%) nije položen nije položen
6. Škorić David 04/18 položen položen 0 poena (11%) nije položen

 

Uvid u radove može se izvršiti u ponedjeljak, 9.9.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent